Taitoluistelun Aikuisryhmä

Aikuisryhmä on ryhmä, jossa harjoitellaan ilman kilpailullisia tavoitteita, ja päästään tutustumaan taitoluistelun saloihin hyvällä mielellä kannustavassa valmennuksessa. Aikaisempaa luistelukokemusta ei tarvitse olla.

Ryhmä harjoittelee syksyllä 2021 kysynnästä riippuen 1-2 kertaa viikossa. Maanantaisin harjoitus on Peurungan Jäähallilla. Toinen mahdollinen kerta on todennäköisesti tiistaina Peurungassa tai lauantaina Suolahdessa.

Luistelijan passista ja vakuutusturvasta huolehtiminen ovat luistelijan itsensä vastuulla.

Aluksi aikuiset luistelevat mahdollisesti samassa ryhmässä harrastajien kanssa, kunnes kumpikin ryhmä on riittävän suuri oman ryhmän muodostamiseen.

Oman Aikuisryhmän muodostumisen edellytyksenä on, että siihen saadaan vähintään viisi aikuista mukaan. 

Jos olet kiinnostunut, täytä alla oleva kyselylomake.

Olen kiinnostunut luistelemaan *
Annan luvan julkaista oman / alaikäisen luistelijani nimen / kuvan seuran toiminnan yhteydessä tehtävissä julkaisuissa. *